Janosch

harlequin-cream, orange eyes (NFO e 02 62)

 

13,5 Wochen

IMG_1997

IMG_1377IMG_1960

IMG_1982

IMG_1973IMG_1392

IMG_1412

IMG_1531IMG_2134

IMG_2426

 


 

11,5 Wochen

IMG_1013

IMG_1038IMG_1048

IMG_1042

IMG_1006IMG_1050

IMG_0990

IMG_1034IMG_0983

IMG_1056

 


 

10 Wochen

IMG_0103

IMG_0119IMG_0093

IMG_0130

IMG_0136IMG_0085

 


 

8,5 Wochen

IMG_9437

IMG_9307IMG_9602

IMG_9050

IMG_9592IMG_9587

IMG_9418

IMG_9046IMG_9384

IMG_9487

 


 

7,5 Wochen

IMG_8195

IMG_7155IMG_7162

IMG_7327

IMG_7307IMG_7180

IMG_7291

IMG_7235IMG_7196

IMG_7281

 


 

6,5 Wochen

IMG_5998

IMG_6014IMG_5981

IMG_5996

IMG_5994IMG_6030

IMG_6016

IMG_6154IMG_5986

IMG_6041

 


 

5,5 Wochen

IMG_5360

IMG_5184IMG_5325

IMG_5388

IMG_5401IMG_5185

IMG_5321

IMG_5395IMG_5315

IMG_5335

 


 

4,5 Wochen

IMG_4401

IMG_3675IMG_4370

IMG_4410

IMG_4377IMG_4372

IMG_3755

IMG_3689IMG_3695

IMG_3656

 


 

3,5 Wochen

IMG_2983

IMG_3008IMG_2945

IMG_2981

IMG_3010IMG_3019

IMG_2949

IMG_2969IMG_2956

IMG_2880

 


 

2 Wochen

IMG_1482

IMG_1631IMG_1514

IMG_1615

IMG_1587IMG_1650

IMG_1562

 


 

9 Tage

IMG_0013

IMG_9830IMG_9752

IMG_9801

IMG_0212IMG_9853

IMG_9759

 


 

1 Tag

IMG_8934IMG_8946

IMG_8959

IMG_8944IMG_8940

IMG_8942

ZurückNach oben